pause slideshow

Kutatás és fejlesztés - In situ kármentesítési technológiák

(projekt azonosító: GOP-1.1.1-09/1-2009-0060

A kármentesítési folyamatokban az elmúlt évtizedben elsőbbséget kaptak az in situ biotechnológiai kezelések, mivel ezek hatékonysága nagy, míg költségvonzata igen alacsony. A módszer hátránya, hogy jelenleg nincs olyan diagnosztikai módszer, mely a megfelelő tudományos igényességgel és tervezhetőséggel tudná kezelni a felszín alatti folyamatokat. Ezért projektjavaslatunk elsődleges célkitűzése gyors, egyszerű és olcsó eljárások kifejlesztése in-situ biotechnológiai alapokon nyugvó környezetvédelmi kármentesítési technológiák hatásainak, hatékonyságának terepi nyomon követésére. A projekt megvalósításával az egyébként bizonytalan szennyeződés-becslési eljárásokat tudjuk felváltani a korábbinál nagyságrenddel gyorsabb, nagyobb pontosságú és hatásfokú, innovatív diagnosztikai szolgáltatással. Az in-situ eljárások egyik legnagyobb bizonytalansága, hogy az alkalmazni kívánt hatóanyagot hogyan és milyen mértékben tudjuk eljuttatni a felszín alatti szennyeződésekhez és ott mennyi ideig fejtik ki hatásukat.

Fejlesztésünk ennek megfelelően kétirányú.

I. Az injektálás hatótávolságának közvetlen vizsgálata:
A bejuttatott hatóanyag elterjedését geofizikai módszerekkel tervezzük vizsgálni. Ennek alapja, hogy a beinjektált hatóanyag, illetve nyomjelző anyag olyan változást okoz a talajvíz valamely mérhető paraméterében, amit ki tudunk mutatni. Az újfajta értékelés kifejlesztéséhez megfelelő mérések kivitelezését tervezzük az injektálási előtti állapotban és az azt követő időszakokban.
A bejuttatott biotechnológiai hatóanyag kimutatását - elsősorban bakteriális oltóanyagok esetében - molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával végezzük (PCR).

II. Az injektálás hatásának közvetett vizsgálata:
A beinjektált hatóanyagok által előidézett reakciók változást okoznak a kezelt közegben: ilyen faktorok a hőmérséklet-emelkedés és szén-dioxid gáztermelődés, amit mikrobiológiai és kémiai oxidációs folyamatok okozhatnak.

A projekt során eddig elkészült jelentések:

 • KISS I.: Környezetvédelmi beavatkozás alapállapot felmérése – Simontornya (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológiai Intézet, Alkalmazott Mikrobiológia Osztály, 2011)
 • NEDUCZA B., TILDY P.: Jelentés az „In-situ remediációs technológiák innovatív diagnosztikai eljárásainak kifejlesztése” című projekthez kapcsolódó geofizikai kutatási-fejlesztési munkákról I. Alapállapot felmérés (Mingeo Kft. Kutatási jelentés, 2011)
 • NAGY P., TILDY P.: Jelentés az „In-situ remediációs technológiák innovatív diagnosztikai eljárásainak kifejlesztése” című projekthez kapcsolódó geofizikai kutatási-fejlesztési munkákról II. Injektáló anyagok fiziko-kémiai vizsgálatai (Mingeo Kft. Kutatási jelentés, 2011)
 • NAGY P., TILDY P.: Jelentés az „In-situ remediációs technológiák innovatív diagnosztikai eljárásainak kifejlesztése” című projekthez kapcsolódó geofizikai kutatási-fejlesztési munkákról III. Null-állapot felmérés és monitoring a bonyhádi területen (Mingeo Kft. Kutatási jelentés, 2011)
 • FEHÉR B.: Laboratóriumi kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok az in-situ hatóanyagok kiválasztásához (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet, Alkalmazott Mikrobiológia Osztály, 2011)
 • FEHÉR B.: Laboratóriumi vizsgálatok az indikátor vegyületek meghatározásához (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet, Alkalmazott Mikrobiológia Osztály, 2011)
 • NAGY P., NEDUCZA B., TILDY P.: Jelentés az „In-situ remediációs technológiák innovatív diagnosztikai eljárásainak kifejlesztése” című projekthez kapcsolódó geofizikai kutatási-fejlesztési munkákról III. Null-állapot felmérés és monitoring a simontornyai területen (Mingeo Kft. Kutatási jelentés, 2012)
 • Terepi hőmérő rendszer műszaki leírása (Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Mechatronikai Osztály, 2012. április)
 • CO2 mérőrendszer működési leírás (Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Mechatronikai Osztály, 2012)
 • FEHÉR B.: Felszín alatti mikrobiológiai folyamatok nyomon követése – Bonyhád (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet, Alkalmazott Mikrobiológia Osztály, 2013)
 • FEHÉR B.: In-situ remediációs technológiák innovatív diagnosztikai eljárásainak kifejlesztése – Simontornya (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet, Alkalmazott Mikrobiológia Osztály, 2013)
 • IZING I.: In-situ remediációs technológiák innovatív diagnosztikai eljárásainak kifejlesztése GOP-1.1.1-09/1–2009/0060, Kézikönyv - 1. kiadás (Golder Associates (Magyarország) Zrt., 2013)

A projekt az Európai Unió támogatásával,  az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
projekt azonosító: GOP-1.1.1-09/1-2009-0060

További információ:
László Tamás (Budapesti iroda)
E-mail: