pause slideshow

Bioremediáció környezeti feltételeinek in-situ biztosítását lehetővé tevő, oldott gázfázisú komponensek előállítására alkalmas berendezés kifejlesztése

(projekt azonosító: GOP-1.1.1-11-2012-0237

A projekt összköltsége: 156 131 571 Ft
A támogatás összege: 125 621 816 Ft
Támogatás intenzitása: 80,46%
Kedvezményezett:
Golder Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zrt. (Konzorciumvezető)
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)
Megvalósítási időszak: 2014.04.01. - 2015.09.30. 

A projekt rövid leírása:

A projekt célja egy olyan speciális berendezés prototípusának kifejlesztése, valamint laboratóriumi és terepi tesztelése, mely alkalmas reduktív deklorináció alkalmazásához hatékonyan hidrogént előállítani. A kifejlesztésre kerülő prototípus egyrészt lehetőséget teremt az in-situ hidrogéntermelésre, amely alkalmazásával azt tudjuk elérni, hogy a klórozott alifás vegyületek (CAH vegyületek) mikrobiológiai lebontásához szükséges hidrogén a szennyezési csóvában keletkezzen. Másrészt a prototípus lehetőséget ad, az elektrokémiai vízbontást kihasználva arra is, hogy nemcsak a reduktív deklorináció, hanem az aerob, oxidatív folyamatok számára szükséges oxigént is biztosítsa.

Ez a prototípus arra a problémára lesz képes megoldást adni, hogy a helyszíni, nehezen kezelhető, robbanásveszélyes gázok (hidrogén, oxigén) biztonságosan, megfelelően dozírozva kerüljenek a remediációs zónákba.

A szennyezőanyagok biodegradációs hajlamát a felezési idő jelzi, mely akár egy vegyi anyagra vonatkozóan is meglehetősen nagy (akár egy nagyságrend) különbségeket mutathat helyszínről helyszínre. A degradáció sebességének (arányának) nagy változékonysága miatt gyakran nehéz a biodegradációnak betudható természetes koncentrációcsökkenés mértékének hosszú távú előrejelzése. Általában a biodegradálhatóság csökken a molekulatömeggel és/vagy az aromás gyűrűk számának növekedésével. Azonban például a halogénezett szénhidrogének reduktív deklorinációja során a nagyobb arányban klórozott vegyületek biodegradációja sokkal gyorsabban megy végbe, mint a kevésbé klórozott molekuláké. Általában az aerob bomlási folyamatok sokkal gyorsabbak mint az anaerob folyamatok, de gyakran az anaerob reakciók kritikusak a szennyezőanyag lebonthatósága szempontjából. A biodegradációs folyamatok általában a szennyezőanyag csóva egyes részein is különbözőek, mert az anaerob bontási folyamatok a csóva középpontjában, míg az aerob lebontás a csóva peremén folyik. A kifejlesztésre kerülő, különböző gázfázisú komponensek előállítására képes prototípussal a mikrobiológiai bomlási folyamatok sebessége felgyorsítható, ezáltal a környezetbe került szennyeződés kockázata csökkenthető.

Jelen projekt során kifejlesztésre kerülő prototípus szinergikusan kapcsolódik az Országos Környezeti Kármentesítési Programban meghatározott, a földtani közegben és a felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések felderítési, valamint a szennyeződések mértékének feltárási célkitűzéseihez, illetve újabb szennyeződések kialakulásának megakadályozásához. A CAH vegyületek biodegradációja mind környezetvédelmi, mind tudományos szempontból tartalmaz még részleteiben nem feltárt biológiai, kémiai folyamatokat.

        

További információ:
László Tamás (Budapesti iroda)
E-mail: