pause slideshow

Klórozott alifás szénhidrogén (CAH) vegyületek in-situ kezelésére alkalmas komplex döntéstámogató rendszer kifejlesztése

(projekt azonosító: GOP-1.1.1-11-2012-0154

A projekt összköltsége: 163 714 158 Ft
A támogatás összege: 129 251 899 Ft
Támogatás intenzitása: 78,95%
Kedvezményezett:
Golder Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zrt. (Konzorciumvezető)
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)
Megvalósítási időszak: 2014.01.15. - 2015.10.31. 

A projekt rövid leírása:

A projekt célja olyan moduláris felépítésű, döntéstámogató komplex rendszer kifejlesztése, amely segítségével pontosabban tervezhetővé válik a víznél nagyobb sűrűségű, felszín alatti, klórozott alifás szénhidrogén (CAH) vegyületek in-situ kezelése.

A projekt során kifejlesztésre kerülő komplex rendszer, az alábbi modulokat foglalja magában: új felmérési eljárás kifejlesztése, új laboreszköz kifejlesztése, új hatóanyag fejlesztés, új nyomon követési rendszer kifejlesztése, amely modulok komplex rendszere képes a klórozott alifás szénhidrogén (CAH) vegyületek in-situ eljárással történő hatékony kezelésére.

A felszín alatti közegben lejátszódó, in-situ biodegradáció laboratóriumi modellezésére jelen pillanatban nincs kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszköz. Minden labor saját tapasztalatai alapján tervezi meg azt az eszközt, mely alkalmas a szabványhivatalok által adott ajánlásoknak leginkább megfelelni. A klórozott alifás szénhidrogén biodegradációjának tesztelésére jelenleg egy 1998-as EPA és egy US Air Force ajánlás létezik. Az ajánlásokban csak irányelveket (pl: gőztér mentes, a felszín alatti közeg modellezésére legalkalmasabb körülmények, stb.) és kísérlet időtartamot (EPA 12 hónap; US Air Force 3 és 6 hónap) definiálnak. Jelenleg az IBC Lab. által fejlesztett gáz és folyadék mintaanalízisre javasolt protokoll segítségével becsülhető a biodegradáció, azonban a rendszer alkalmazásához folyamatos levegő mentes mintavétel szükséges.

A CAH vegyületek biodegradációját anaerob baktériumok végzik, így az oxigén jelenléte nem csak a degradáció sebességét csökkentheti, hanem akár az anaerob szervezetek pusztulását is okozhatja. Ezért az egyes vizsgálatok során az egyik legnagyobb hibafaktor a mintavétel. A projekt céljaként definiált komplex rendszer részeként egy olyan mikrokozmosz vizsgálatára alkalmas eszköz kerül kifejlesztése, melyből a mintavétel automatikusan, emberi beavatkozás nélkül történik, elkerülve a mintavétel okozta hibás méréseket, amely mind hazai, mind nemzetközi szinten egyedülálló újdonság.

A CAH vegyületek biodegradációja mind környezetvédelmi, mind tudományos szempontból tartalmaz még nem feltárt biológiai, kémiai folyamatokat. A biodegradációban részt vevő baktériumok vizsgálata hozzájárul új hazai és nemzetközi tudományos eredmények létrejöttéhez. Napjainkban a különböző kármentesítési beavatkozások hatékonyságának követésére fordított költségek teszik ki a beavatkozási költségek döntő hányadát (közel 50%-át). A jelen projekt során kifejlesztésre kerülő rendszer részeként a mintavétel nélküli, on-line illékony szénhidrogén szonda segítségével a mintavételre és mintaanalízisre fordított költségek jelentősen csökkenthetőek.

 

        

További információ:
László Tamás (Budapesti iroda)
E-mail: